ក្រុមហ៊ុនកុំព្យូទ័រជាទីទុកចិត្តសំរាប់យើង! 

ទាញយក​King Of Fighter 1.6 Download King Of Fighter 1.6 Free 

ទាញយក ខ្មែរយូនីកូដ 

ទាញយក Khmer.Keyboard Unicode

ទាញយក​ វចនានុក្រមខ្មែរជួនណាត 2.1

ទាញយក​ មយូរា3,0,1(10MB)

តើអ្នកទាំងអស់់គ្នាចង់ដឹងថានរណាជាអ្នកបង្កើតហ្វុន khmer unicode ទេ?បើចង់ ចុចទីនេះ 

Driver zonescan

$ 19.90 USD

Driver zonescanner​ គឺជាកម្មវិធីមួយដែលសំខាន់ណាស់សំរាប់កុំព្យូទ័រ

លោកអ្នកដែលតែងតែកង្វល់ក្នុងការស្វែងរកDriver

Microsoft Office 2010 full version

$ 39.90 USD

Microsoft Office 2010​គឹជាកម្មវិធីសំរាប់ការិយាល័យមួយដែលមានការប្រើប្រាស់ទួទាំងពិភពលោក

 

LIP​_kh-32bit.mkc គឺជាSoftware ដែលអាច Change fontsកុំព្យូទ័រ ពីអង់គ្លេស ទៅអក្សរខ្មែរបានយ៉ាងល្អ៕​គឹគ្រាន់តែតំឡើង កម្មវិធីនេះ ហើយ​ Restart Computer របស់អ្នក​វិញ ជាការស្រេច៕

Khmer-Dictionary.rar គឺជាកម្មវិធីវចនានុក្រមលីមូនដែលពេញនិយមបំផុតសំរាប់កុំព្យូទ័រដែលប្រើលីមូន

IDM full (Internet Download manager)
គឺជាកម្មវិធីមួយដែលមានសមត្តភាពខ្ពស់ក្នុងការDownload 

Avast Free Anti-Virus Fullកម្មវិធីកំចាត់មេរោគដែលមានការប្រើប្រាស់យ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេង

 7zip.exe គឺជាកម្មវិធីមួយដែលល្អក្នុងចំនោមកម្មវិធី ​Exctract & Compress ទាំងអស់

Super Anti-Spyware  គឺជាកម្មវិធីសំរាប់ប្រឆាំងនឹងពពួកដែលតែងតែយាយីដល់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នក

AdvancedDefrag5.0.0.18.rar AdvancedDefrag5.0.0.18.rar
Size : 4481.732 Kb
Type : rar
Huawei Temp Unlocking Application Ver 1.0.rar Huawei Temp Unlocking Application Ver 1.0.rar
Size : 1386.097 Kb
Type : rar

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola